Kodmatik Programı
Bildem Bilgi Ölçme Ltd. Şti.

Kodmatik Programı

Optik formu dolduran kişilerin hata yapma ihtimali olan optik form pencerelerini yazıcınızı kullanarak siz doldurabilirsiniz.
Güvenilir bilgi, süratli okuma!

Öne Çıkan Ayrıntıları

  • Excel'deki bilgileri kullanarak optik form kodlama.
  • Optik form üzerindeki istenilen alana metin yazma.
  • Font boyutunu istenilen büyüklükte ayarlama.
  • Kaldığı yerden yazdırmaya devam etme.
Kodlama : Optik form üzerinde yer alan çeşitli bilgiler, optik okuyucuda sorunsuz okunabilecek şekilde, kodlama yapılabilir.
Metin Yazdırma : Optik form üzerinde istenilen yerlere çeşitli yazı boyutlarında çeşitli metinler yazılabilir.
Optik Form Tanımları : İstenilen adette optik form tanımı kullanılabilir.
Gruplama : Optik formlar grup grup, tek tek, toplu olarak veya istenilen sayfadan istenilen sayfaya kadar yazıcıdan alınabilir.
Sıfır Ekleme/Sağa Yaslama : Basamak sayısı farklı olan öğrenci numarası gibi bilgiler istenirse başına sıfır (0) ilave edilerek otomatik olarak sağa yaslı bir şekilde kodlatılabilir.
Veri Kullanma : Optik form üzerine yazdırılacak olan kodlama ve metin bilgileri Excel 2003 formatında sorunsuz şekilde alınabilir
Ders Kapama : Dersi almayan öğrencilerin, o derse ait dersi kapama özeliği olabilir.
Güncellemeler : Program satın alındıktan itibaren bir yıl boyunca yapılacak güncellemeler ücretsiz temin edilebilir.
Optik Form Boyutu : Maksimum A4 boyutu kullanılabilir.