Genel Sınav
Ölçme ve Değerlendirme Programı

Genel Sınav Programı

Tamamen ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillendirebileceğiniz, 12 dersi aynı anda değerlendirebileceğiniz, çeşitli kodlar tanımlamanıza olanak veren, sizi standartlardan kurtaran ölçme ve değerlendirme yazılımı.

Öne Çıkan Ayrıntıları

  • Kullanılan optik forma göre ölçeklendirilebilir.
  • Listeler kendi tarafınızdan tasarlanabilir.
  • İhtiyacınıza göre kod tanımlamaları.
  • Soru analizleri.
  • Optik form sayesinde cevap anahtarı girişi.
Şartname

Son Sürümdeki Yenilikler

1. Genel Sabitler eklendi
2. Buçuklu puanların yuvarlanma imkanı
3. Temalar eklendi
4. Listelere sıra numarası, öğrenci sayısı eklendi
5. Kitapçık türünü boş bırakanlar için AB yazmak yerine D-A, D-B vs. yazıldı.
6. Optik Form Çeşidine isim verme imkanı
Optik Form Tanımı : Optik form üzerinde yer alan tüm bilgiler yazılıma tanıtılabilir.
Değerlendirme : Maksimum 250 adet soruya kadar, doğru cevap katsayısı ve yanlış cevap katsayısı tanımlama, yanlış doğruyu götürme, her bir soruya ayrı puan atama yapılabilir.
Excel'den veri kullanımı : Maksimum 3 adet sütundan bilgi alınabilir.
Listeleme : İstenilen bilgiler istenilen sırada listeye eklenebilir, çıkarılabilir. Maksimum 40 değişik liste kaydedilebilir. Bu listeler Excel formatında alınabilir.
Soru Analizleri : Her kitapçık için ayrı ayrı soru analizi ve grafiği Excel formatında alınabilir.
Grup Ortalamaları : Optik form üzerinde yer alan bilgilerden her hangi birisine göre grup ortalamaları Excel formatında alınabilir.
Kitapçık : 8 değişik kitapçık kullanılabilir.
Kod Bilgileri : 4 değişik alan için kod bilgi girişi yapılabilir ve listelemede bu kod karşılıkları kullanılabilir.
Güncellemeler : Program satın alındıktan itibaren bir yıl boyunca yapılacak güncellemeler ücretsiz temin edilebilir.